روزگذر زندگی گلبرگی که روزی مغروربود..

روزگذر زندگی گلبرگی که روزی مغروربود..

×من آن گلبرگ مغرورم که میمیرم زبی آبی، ولی با خفت وخواری پی شبنم نمیگردم ×

هیچ وقت با کسی که دوستش داری طولانی قهر نکن، چون بی تو زندگی کردن رو یاد میگیره…

دل گرفته های من

تو نیامده بودی که جای خالیت را پر کنی

آمده بودی ببینی من با جای خالیت چه میکنم...

جای خالی تو  یا من..

 یادش بخیر کودکی !

قهر میکردیم تا قیامت.... و لحظه ای بعد قیامت می شد

 

عکس پاییز

وابستگی ها

وام های کوتاه مدتی هستند با بهره هایی سنگین

وقتی که برگهای پاییز رو زیر پات له میکنی یادت باشه که روزی بهت نفس هدیه می دادن عزیزم یادته روزی نفس ات بودم !!!؟؟؟

 برگ درخت گل پاییز

 

[ 93/07/05 ] [ ] [ -تک ستاره تنهای غروب- ]

[ ]

مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ،