روزگذر زندگی گلبرگی که روزی مغروربود..

روزگذر زندگی گلبرگی که روزی مغروربود..

×من آن گلبرگ مغرورم که میمیرم زبی آبی، ولی با خفت وخواری پی شبنم نمیگردم ×

شعاربودن

((به روز))

یادته چی نوشته بودی

وچقدر من احمق بودم با اینکه هنوزم برمیگردی وخنجر میزنی به قلبم بازم ....

 

 

جمعه 22 فروردین 93

چقدر زود دیر میشه 

یادت میاد حرفاتو.....

 

....(((حالا من از صمیم قلب و صادقانه میخوام برات از احساسی ک نسبت بهت دارم بنویسم.واقعا صادقانه مینویسم.
......... عزیز 
هنوز وقتی اسمتو میشنوم از درون اتیش میگیرم و غوغایی درونم میشه ک هرکی منو ببینه بی بروبرگرد میفهمه چیزیم شده.درسته دوست داشتنوعشق چیزیه که قابل بیان نیست و فقط باید احساس کنی تا بفهمیش.میخوام بدونی منم در بدترین شرایط دوستت داشتم و دارم و خواهم داشت حتی اگر نبینمت.
من گاهی ازت فاصله میگیرم,میدونی چرا؟البته تو اینو رو حساب این میزاری ک ازت خسته شدم!
بدترین روز زنگی من دو روز بوده,روزی ک............. و.... بردارم.شاید نفهمی چ حسی بهم دست داد اون روزا.
هروقت احساس میکنم خ بهت وابسته شدم ازت دوری میکنم....))

 

 

 

نمیدونم این موضوعم از وابستگی زیاد بود یا از تکراری شدنم ....

حیف عشقم

حیف احساس قشنگم

حیف دنیای سفیدیم که باتو رنگ سیاهی رو گرفت 

حیف قلبم که وجودت اونو ویرونه  کرد

حیف روزهایی که رفتش 

حیف من .حیف دنیام 

میدونم که برمیگردی 

هروقت که قلبتو تموم دنیا شکست .هروقت که مث اون قدیما تنها شدی برمیگردی ...

منتظرم که بهت بفهمونم که .....

برو به سلامت نکنه از زندگیت عقب بمونی ....

[ 93/06/19 ] [ ] [ -تک ستاره تنهای غروب- ]

[ ]

((به روز)) نیستی باتو تموم روزابدترین روزها بود تولایق هیچی نبودی حیف من .....تونه بهار بودی بلکه همون زمستونی بودی که هستی باتو قلبم فقط زمستونی وسردشد ومفهوم اعتمادوخیانت رو فهمیدیم

 

گاهی ادمها خودشونو فراموش میکنن یکیشون تو....میخوای منو نجات بدی .من نجات داده خدایی هستم وهیچ ناجی رو نمیخوام ......

میشن یه فرشته درخیال خودشون درصورتیکه قلب کسی رو بشکنی از صدها هزار شیطان بدتری

حالم از این ادمهایی که میخوان ناجی بشن بهم میخوره 

حیف من واحساساتم که بازیچه دست تو شده بود 

خداییش خیلی احمقم که بهت اعتماد دارم واشتم 

امروز اسمت رو از گوشیم پاک کردم واسه همکیشه 

میدونم سخته ولی من میتونم کسی رو که لاطق عشق ومحبتم نبوده رو واسه همیشه از قلبم بیرونش کنم 

.متنفرم ازت از اینکه با یه نقشه حساب شده  خواستی منو احمق فرض کنی وهمه چی رو تموم کنی 

چقدرم بخودش مینازه ...بیچاره تو 

متاسفم برات 

روزی میرسه که دوباره برگردی اونوقت انتقامم رو ازت میگیرم .

 

[ 93/06/18 ] [ ] [ -تک ستاره تنهای غروب- ]

[ ]

[ 93/05/31 ] [ ] [ -تک ستاره تنهای غروب- ]

[ ]

عشق ودوست داشتنی نبوده از اولشم ...مگه نه ؟

این منم همون گلبرگ مغرور با همان حماقت همیشگی 

 

 

 

این همون عشقیه که تو مفهومش رو نمیدونی ونمیفهمی ونخواهی فهمید

 

حرفی برای گفتن ندارم ...

 

[ 93/04/31 ] [ ] [ -تک ستاره تنهای غروب- ]

[ ]

 

زندگی چیه !!!

گاهی اوقات حالم از اینکه یه زن هستم وزود احساسم رو به یه گوشه چشم کسایی که دوستشون دارم میفروشم از خودم متنفر میشم .....

بدجوری نیستی وسرت گرم زندگیت شده ..انگارکه هیچ وقت کسی نبوده ....شایدم از اول کسی نبوده واین من بودم که خودمو به زور به قلب کسی راه دادم ...برای خودم متاسفم ....حالم از خودم واحساسم بهم میخوره ...

گاهی اوقات از خودم ودنیای خودم هم بدجور خسته میشم ...

کاش بتونم واسه همیشه تورور از ذهنم پاک کنم .همونجوری که تو به راحتی منو از زندگیت وقلبت پاک کردی وحتی ازم خبرنمیگیری .....کاش میتونستم قلبم رو بدم جراحی کنن وتو رو واسه همیشه بکشم بیرون تا راحت شم ...تا نفس بکشم تا اسم تو فکر تو جلوی نفس کشیدنم رو نگیره .....

حتما با خودت فکر میکنی که من وقتی تنهام وقتی از زندگیم بریدم وقتی .....به تو فکر میکنم ....من حتی در اوج بهترین وشادترین لحظاتم تو رو به یاد میارم ....ازخودم بیزارم که بزور تو رو توی قلبم میکشونم وتو هم منو پرت کردی  بیرون من بزور میخوام بمونم ...لعنت به من  ....همون ب  جهنمی که میگفتی در جوابم ...همون به درکی که گاهی جوابم میشد ....میدونم الانم همونا جواب تموم احساس پاکمه ...

 هنوزم چرایی بعضی از رفتارها وکارها تو نمیتونم بفهمم ....

چرا یهو اینقدر نزدیک میشی که کنارمی توی هر لحظه وچرا یهو اینقدر ازم فاصله میگیری که حتی خبری ازم نمگیری که زنده ام یا مرده .....

باورم نمیشه که تو فقط با یک خواب دیدن اینجوری سرد میشی وفاصله مگیری 

شایدم این بهونه ایه برای درگیر کردن وجدان وخدا واحساس من!!!!! وراهی برای فرار تو از من ...

 

برات مهم نیست اما برام فهمیدن خیلی چیزها مهمه ....

موندم توی دوراهی.... دوزخ دنیا 

[ 93/04/29 ] [ ] [ -تک ستاره تنهای غروب- ]

[ ]

مطمئن باش و برو


ضربه ات کاری بود


دل من سخت شکست


و چه زشت به من و سادگیام خندیدی


به من و عشقی پاک


که پر از یاد تو بود


و خیالم می گفت


تا ابد مال تو بود


تو برو. برو تا راحت تر


تکه های دل خود را آرام سر هم بند زنم


ادامه مطلب

[ 93/04/17 ] [ ] [ -تک ستاره تنهای غروب- ]

[ ]

[ 93/04/15 ] [ ] [ -تک ستاره تنهای غروب- ]

[ ]

ﺩﺭ ﻗﻠــــــــــــﺐ ﮐﻮﭼﮑـم

فـﺮﻣﺎﻧﺮﻭﺍﯾــــــــــــﯽ ﻣﯿﮑـنی

ﺑﺪﻭﻥ ﻫﯿﭻ ﻧﺎﺋﺐ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ﺍﯼ

ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﺪ ﭼﻪ ﻟﺬﺗــــــــــــــــﯽ ﺩﺍﺭﺩ

بـﻬﺘﺮﯾﻦ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﻝ ﺩﺍﺷــــــــــﺘﻦ !


ادامه مطلب

[ 93/04/08 ] [ ] [ -تک ستاره تنهای غروب- ]

[ ]

در جستجوي تو چشمانم از نفس افتاد 

در کجاي جغرافياي دلت ايستاده ام که خانه ام ابريست

هميشه دلتنگ توام...


ادامه مطلب

[ 93/04/03 ] [ ] [ -تک ستاره تنهای غروب- ]

[ ]

ذهنـــم فلـــــج میشود …
وقتــــــی میخــوانمــت
و
تــــــو
نمیگویی ” جانــــــم ؟!


ادامه مطلب

[ 93/03/09 ] [ ] [ -تک ستاره تنهای غروب- ]

[ ]

برای دردهایم نشانه می گذارم؛

تا یادم بماند؛ کجا، دست خدا را رها کردم ...!


ادامه مطلب

[ 93/02/14 ] [ ] [ -تک ستاره تنهای غروب- ]

[ ][ 93/01/27 ] [ ] [ -تک ستاره تنهای غروب- ]

[ ]

[ 93/01/23 ] [ ] [ -تک ستاره تنهای غروب- ]

[ ]

[ 93/01/17 ] [ ] [ -تک ستاره تنهای غروب- ]

[ ]

[ 93/01/05 ] [ ] [ -تک ستاره تنهای غروب- ]

[ ]


ببین چقدر در هم حل شده ایم


تو قهوه میخوری


من خوابم نمی برد . . .
[ 93/01/02 ] [ ] [ -تک ستاره تنهای غروب- ]

[ ]

خـــاطــــــــراتـت بـمـبــــــهـای خـوشــــه ایـی هـســـتـنـد


کـه هــــــــــــر شــــــــب دانــــــــــه ای


از آن زیـــــــر پــــــــــای دلـــــــــــم مـی تــــــرکـد 
. . .

[ 92/12/25 ] [ ] [ -تک ستاره تنهای غروب- ]

[ ]

[ 92/12/24 ] [ ] [ -تک ستاره تنهای غروب- ]

[ ]

[ 92/12/18 ] [ ] [ -تک ستاره تنهای غروب- ]

[ ]


باز هم تنها می مانم...

هیچوقت حسابم خوب نـــــبود.
مانده ام چگونه می شود:
من به علاوه ی تو بشود من!
من ضرب در تو بشود من!
من تقسیم بر تو بشود من!
تو بگـــو.
عددها را برای حساب تو کم آورده ام.
من حسابم هیچوقت خوب نبود...

[ 92/12/18 ] [ ] [ -تک ستاره تنهای غروب- ]

[ ]


ساعتها زیر دوش به کاشی های حمام خیره می شوی

 غذایت را سرد می خوری

 ناهار ها نصفه شب ، صبحانه را شام!

 لباسهایت دیگر به تو نمی آیند، همه را قیچی می زنی! 

ساعتها به یک آهنگ تکراری گوش می کنی و هیچ وقت آهنگ را حفظ نمی شوی! 

شبها علامت سوالهای فکرت را می شمری تا خوابت ببرد

تنهائی از تو آدمی میسازد که دیگر شبیه آدم نیست… 

روزهای من اینگونه و شبهایم اصلاً نمیگذرد....

[ 92/12/18 ] [ ] [ -تک ستاره تنهای غروب- ]

[ ]

[ 92/12/16 ] [ ] [ -تک ستاره تنهای غروب- ]

[ ]

[ 92/12/16 ] [ ] [ -تک ستاره تنهای غروب- ]

[ ]

این روزها اگه کسی گفت : “من عاشقتم”

بپرس : تا ساعت چند ؟

تاچند ساعت!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!حرف میزنی، اما تلخ

محبت میکنی ،اما سرد

...چه اجباریست دوست داشتن من..؟!!

چه اجباریست.....

[ 92/12/13 ] [ ] [ -تک ستاره تنهای غروب- ]

[ ]

چه زیبا حرف میزنی

 ؟ تو می گویی از زاویه ی من به مسئله نگاه کن

از زاویه تو … آها دیدم

از زاویه ی تو چه تنگ است کنار هم نشستن دو ضلع ! 

من و تو !

[ 92/12/11 ] [ ] [ -تک ستاره تنهای غروب- ]

[ ]

                      صــداے تپـش هـاے قلبمــ را میشنوم


                                         ولـے 

                                        بدون تو

                     هیچـ علاقه اے به زندگـے کردטּ  نیست ــ!


حالم بد است......


رسیده ام به حس برگی که میداند بادازهرطرف که بیاید
سرانجامش افتادن است.....


چیـزی نمیـخـوآهَم جـز . . .

یـکــ اتــآقِ تـآریک

یـکـ مـوسیقـے بے کَلآم

یـکـ فنجـآن قهـوه

 بـهـ تَلخـی ِ زهـر !

وَ خـوآبـے بـه آرآمـے یـکــ مـَرگ هَمیشـگـے

[ 92/12/10 ] [ ] [ -تک ستاره تنهای غروب- ]

[ ]

[ 92/12/08 ] [ ] [ -تک ستاره تنهای غروب- ]

[ ]

[ 92/12/05 ] [ ] [ -تک ستاره تنهای غروب- ]

[ ]

نه . . . دوست داشتن را نمینویسند . . .
. . . ثابت میکنند . . .
"همین"

[ 92/11/27 ] [ ] [ -تک ستاره تنهای غروب- ]

[ ]

میدونی ولنتاین یعنی چی؟

 یعنی اینکه یه عاشق واقعی باید به یه نفر دل ببنده و تا آخر عمر هم

عاشقانه عاشقش باشه
عاشقتم تا همیشه ولنتاین مبارک

[ 92/11/24 ] [ ] [ -تک ستاره تنهای غروب- ]

[ ]

مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ،